Little Healing Spells IX

Friday, 19 August 2016
 This summer has blessed our little garden with an unseen before amount of lavender, which now adorns my room with the scent of sweet dreams. Rivaling it is only the petrichor outside - the result of an increasing amount of thunderstorms. Autumn is not far now, and you can feel it everywhere, be it the return of pumpkin spice latte advertisements in the cities, or the gossamer strings of gold embelleshing the forests. Now, as our furry neighbours prepare to take out their winter coats once more, and mountain peaks put on their caps of snow, I count down the days before my final breath of summer arrives.

Ten. Nine. Eight...


- Comparing tans with friends.
- Да сравняваш тена си с този на приятели.

- And assuring them that their sunburned cheeks are actually adorable.
- И да ги уверяваш, че изгорелите им бузки всъщност са сладки.

- Overhearing funny stories in the public transport.
- Да дочуеш някоя забавна история в градския транспорт.

- Those summer hits that only last a month, but without which it just wouldn't be the same.
- Онези летни хитове, които се въртят само по един месец, но просто не би било същото без тях.

- Post-festival exhaustion (and satisfaction).
- Умората (и удовлетворението) след фестивал.

- Knowing that you will inevitably run into people you never get to see, but want to.
- Да знаеш, че е неизбежно да попаднеш на някого, когото инак не засичаш, дори да искаш.

- Eagerly awaiting something - be it a roadtrip, a new release from your favourite artist, the new season of a TV series, the start of university, a tattoo, love.
- Да очакваш нещо с нетърпение - било то пътуване, нещо ново от любимата си група, новия сезон на някое телевизионно предаване, да започнеш университет, татуировка, любов.


 Това лято дари нашата малка градинка с невиждано досега количество лавандула, която в момента краси стаята ми с аромат на сладки сънища. Единствен с него се сравнява парфюмът на дъжда, останал от зачестилите гръмотевични бури. Есента е близо и се усеща навсякъде - в градовете, рекламите за Пъмпкин Спайс лате се завръщат, а гората отново е извадила златните си накити. И докато пухкавите ни съседи приготвят зимните си кожухчета, а планините слагат снежни шапки на върховете си, аз отброявам оставащите дни до пристигането на последната ми глътка лято.

Десет. Девет. Осем...

No comments:

Post a Comment