It's Part of the Adventure! [Travel Reads]

Sunday, 26 June 2016
 Though I read a lot, I rarely do so at home. You will most often find me in my university's resource centre, hidden upstairs behind a pile of Victorian literature; or you might spot me in the car next to yours, refreshing the pages of my Kindle (hey, mind the road!). And, since many would agree that getting interrupted mid-chapter is hardly the most pleasant of experiences, I leave my heavy reads at home for when I can appreciate them in their full glory, and pick up something short and sweet - a book of less than 200 pages; a novel with not-too-lengthy chapters; a collection of short stories. The list I've compiled consists of some personal favourites which I have read within the last year. And yes, suggestions by you are always welcome!

☽Ⓣ☾

 Макар и да чета много, рядко ми се случва да го правя у дома. Най-често съм на горния етаж в университетския библиотечно-информационен център, скрита зад купчина викторианска литература; а може и да ме зърнете в съседната до вашата кола, докато обновявам страницата на Киндъла си (хей, гледайте си в пътя!). И, тъй като мнозина биха се съгласили, че да те прекъснат по средата на някоя глава не е сред най-приятните изживявания, оставям тежките томове за някой път, в който мога напълно да им се отдам, и взимам нещо по-леко и приятно: книга с по-малко от 200 страници; роман с кратки глави; сборник с разкази. Списъкът, който съм приготвила, съдържа някои от любимите ми четива от изминалата година. Разбира се, вашите собствени допълнения са винаги добре дошли!


1. Nine Rabbits by Virginia Zaharieva / „Девет зайци“ от Виргиния Захариева

 Initially, I had planned on posting a review of Nine Rabbits on its own, as I bought it entirely on a whim and with no prior knowledge of its existence. However, it seemed fitting for this post, and what better way to headline it than with a representative from my home country.
 In an almost short-story manner, this novel guides us through the mental growth and metamorphosis of its protagonist Manda. We are first introduced in her early childhood - the images of which paint themselves in sepia-tone in one's mind - and then we are re-introduces during the dissolution of her marriage, when she is left to discover herself once more. 
 The format of the book is prefect for reading in fragments (or in other words, while you are on the road or commuting) and I personally loved reading descriptions of the places Manda visits during her metaphorical and literal travels. Beyond those images, however, are layers upon layers of psychology and national history: some are clearly visible, while others are more subtle. I hope that you will be interested in seeing how deep your own analysis can go.

☽Ⓣ☾

 Първоначално възнамерявах да публикувам рецензия, изцяло посветена на „Девет зайци“, тъй като я бях купила съвсем случайно, без да знаех за съществуването й. Стори ми се, обаче, че се вписва чудесно в този пост. А и какъв по-добър начин да започна, от представител на родната литература?
 Като в низ от кратки разкази, романът ни превежда през преобразяването и духовното израстване на своя протагонист Манда. Запознаваме се с нея в ранното й детство, образите на което се изрисуват в оттенъци на сепия в съзнанието ми. По-късно я преопознаваме когато бракът й се разпада и тя трябва сама да преоткрие себе си.
 Форматът на книгата я прави идеална за четене „на части“ (с други думи, докато сте на път или в градския транспорт) и лично аз харесах изключително много описанията на местата, които Манда посещава по време на метафоричните и буквалните си пътешествия. Под тези образи, обаче, се крият множество слоеве психология и национална история - някои са очевидни, други по-закътани. Дано поискате да проверите колко дълбоко може да стигне собственият ви анализ.2. The letters of Lewis Carroll / Писмата на Луис Карол

 Lewis Carroll is a man of muchness - so much that it is simply too much for just one person. It pours through the tip of his quill, building up a universe within our own, in which it will fit. I tried living in Alice's Wonderland myself once, but it was not really the place for me - not enough dragons! This does not mean, however, that I do not fancy a visit every so often. Luckily, Carroll left behind more fragments of Wonderland in his letters - wit, puzzles, wisdom, and charm, all guided by infinite imagination and nonsense. So, next time you find yourself down a rabbit hole, turn to these letters - they may not offer you some very good advice, but they will at least help pass the time when you accidentally get off on the wrong station and have to wait for he next train.

☽Ⓣ☾

 Луис Карол е толкова пълен с многост, че направо е препълнен. Тя се лее от върха на писеца му и постепенно си изгражда в нашата вселена собствена такава, където да успее да се побере. Веднъж пробвах да живея в Страната на чудесата на Алиса, но не ми допадна съвсем - нямаше достатъчно дракони в нея! Но това не значи, че не ми се приисква, от време на време, да я посещавам. За щастие, Карол ни е завещал множество парченца от нея в писмата си - остроумия, гатанки, мъдрости и чар, все съпровождани от безкрайното му въображение и безсмислиците му. Та, ако се озовете на някое причудливо място, разтворете тези писма - може и да не ви дадат много добър съвет, но поне чакането на непознатата гара, където сте попаднали по погрешка, ще мине по-бързо с тях.


3. Anything by J. R. R. Tolkien that isn't The Lord of the Rings / Каквото и да било от Дж. Р. Р. Толкин, което не е „Властелинът на пръстените“

 Do not misread this - the LOTR series is an eternal inspiration to me, and I it sends goosebumps to the very tips of my pointy ears! The only reason I am not recommending it here is because it is far too vast to be encompassed in a single trip, and it is worthy of no less than readers' full attention. Why not enrich your Middle Earth lore by opting for those works of Tolkien's who do not yet have their own film adaptation? Ever wondered who exactly Tom Bombadil is? Or paid a visit to the Man on the Moon? If you insist, you can pick up a travel-size copy of The Hobbit - the chapters are long, but it is a lighter read than, say, The Fellowship of the Ring, and you will be flying through the pages on the backs of the Great Eagles in no time.

☽Ⓣ☾

 Не разбирайте това погрешно - поредицата „Властелинът на пръстените“ ще ме вдъхновява и ще ме кара да настръхвам до връхчетата на острите ми уши вовеки! Не я препоръчвам тук, само и единствено защото е твърде голяма, че да я сбием в едничко пътуване - тя заслужава да й се отдели пълно внимание. Защо не разширите знанията си за Средната земя, като изберете Толкинова творба, която все още няма своя собствена екранизация? Чудили ли сте се кой точно е Том Бомбадил? А били ли сте на гости при Човека на Луната? Ако настоявате, можете и да си вземете умалена версия на „Хобит“ - главите пак са дълги, но се чете по-леко от „Задругата на пръстена“, например, и за нула време ще започнете да препускате през страниците, сякаш сте на гърба на някой от Великите орли.


4. Barbe bleue by Amélie Nothomb / „Синята брада“ на Амели Нотомб

 Being the hipster that I am, I just had to pick a title that has yet to be translated into English. Never fear, all of Nothomb's books are equally good travel companions, and will easily fit in your bag or backpack. Barbe bleue is a modern retelling of Blue Beard, a French folktale, most famously recounted by Charles Perrault. Whilst the ending may not appeal to all, Nothomb always leaves one reluctant to pause one's reading, even just for a short repose. And, should this book disappoint, you can at least walk away knowing that you have greatly expanded your vocabulary on colours.

☽Ⓣ☾

 Такъв съм хипстър, че не можах да не избера книга, която тепърва ще се превежда на английски (има български превод). Но не се бойте, тъй като всички книги на Нотомб са чудесни спътници и с лекота ще се поберат в чантата или раницата ви. „Синята брада“ е съвременен преразказ на поименната френска народна приказка, която често свързваме с името на Шарл Перо. Макар краят на този роман да не допада всекиму, Нотомб е от онези автори, чиито творби никак не ти се иска да спреш да четеш, дори само за кратка почивка. Ако все пак останете разочаровани, поне накрая ще знаете, че значително сте обогатили речника си за цветове!5. Haunted by Chuck Palahnuik / „Призрачно“ от Чък Паланюк

  Palahnuik's horror stories are not the kind you can tell around campfires at night. They lurk in the back of your mind during the day, finding release in items of the quotidien - the carrots in your fridge; the heavy thud of bowling balls hitting the alley floor; the video recorder you got because your favourite vlogger recommended it (or, rather, that which is is in it) . Palahniuk walks a thin line between grotesque and shock value, and this is evident in each of the 23 stories told in Haunted. He brings to light the primitive and superficial in man and offers us his own ghoulish interpretation of Wilde's words "Life imitates Art far more than Art imitates Life".

☽Ⓣ☾

 Историте на ужасите на Паланюк не са от тези, които се разказват нощем около лагерния огън. Те се крият в подсъзнанието ни и излизат наяве денем, като приемат формата на съвсем обикновени предмети - морковите в хладилника; тежкото падане на топки за боулинг; видеокамерата, препоръчана от любим влогър (или по-точно, съдържанието й). Паланюк винаги е на границата между гротеската и шока и това се вижда във всеки от двадесетте и три разказа в „Призрачно“. Той изкарва наяве примитивното и повърхностното в човека и ни представя собственото си страховито тълкуване на Уайлдовите думи: „изкуството имитира Живота далеч по-често, отколкото Животът имитира Изкуството“.

.

Little Healing Spells VIII

Sunday, 12 June 2016
Slightly outdated photo, taken by my beloved Mi.
Doing coursework outdoors.
Да си пишеш заданията на открито.


Finally finding the perfect words for a translation.
Най-сетне да откриеш идеалните думи за някой превод.


Happy, bouncy, bubbly bunnies.
Щастливи, щъкащи, щурави зайчета.


Birds nesting right above your window...
Птички, които гнездят точно над прозореца ти...


... and singing you to sleep after all of the lights go out.
... и които те приспиват с песните си след като всички светлини угаснат.