Metamorphosis [OOTD]

Tuesday, 9 February 2016


 For the longest time, I pondered whether I should upload these images here or not - my childhood and adolescence, like those of many others, were filled with magic, thanks in no small part to Harry Potter. To compress all of those experiences, lessons learned, and emotions into a single outfit; to transfer more than ten years of my life to a few items of clothing, regardless of how much one's style is a reflection of oneself, seems naïve, superficial, and pretty much impossible. And then, with the passing of so many representatives of the magical worlds of J. K. Rowling, of music, or entirely of their own, I was certain that these pictures would remain forever within a tiny little image folder called 'Tonks' in a slightly less tiny image folder called 'December 2015'.

 What changed my mind? I'm not sure. Maybe it was the presents that my mum brought me from Platform 9 3/4 (yes, the one in King's Cross), including the wand of the brightest witch of our time; maybe it was how much fun me and my amazing waifu had whilst shooting; maybe it is simply the fact that I have talked many times about how much of an inspiration the Harry Potter books and films are for various aspects of my life, and showing the more insignificant ones does not undermine the rest.

 As for this look, it was inspired by Nympha- pardon, Tonks, as well as by my new and somewhat accidental hair colour, which I ended up loving. Of course, I forgot to take a close-up of my choker, but it is essentially a double-layered tattoo choker with a star-shaped opalite pendant (often mistakenly called a moonstone). For those who I have not yet managed to convert to choker-lovers, I propose replacing it with a Time-Turner - one of the most easily recognisable symbols from the series, second only to that of the Deathly Hallows.

☽Ⓣ☾

 Много дълго време се чудех дали да кача тези изображения тук или не - детството и юношеството ми, както и тези на мнозина други, бяха изпълнени с вълшебство с не малката заслуга на Хари Потър. Да сбия всички тези преживявания, научени уроци и емоции в едничък тоалет; да прехвърля над десет години от живота си в няколко дрешки, независимо доколко стилът на един човек отразява неговата същност, изглежда наивно, повърхностно и реално невъзможно. После, смъртта на толкова много представители на магическите светове на Дж. К. Роулинг, на музиката или на изцяло собствените си такива ме убеди, че тези снимки ще си останат завинаги в една мъничката папка с изображения „Тонкс“ в не чак толкова мъничката папка с изображения „Декември 2015“.
 Какво промени решението ми? Не съм сигурна. Може би бяха подаръците, които майка ми донесе от Платформа 9 3/4 (да, онази в Кингс Крос), включително и пръчката на „най-умната магьосница на тази възраст“; може би беше това колко страхотно си изкарахме с прекрасното ми уайфу докато снимахме; може би е просто защото множество пъти съм разказвала колко голямо вдъхновение са книгите и филмите за различните части от живота ми и, като показвам по-незначителните такива, не подкопавам останалите.
 Що се отнася до тази визия, тя е вдъхновена от Нимфа- извинете, Тонкс, както и от новия ми и донякъде неволно получил се цвят на косата, в който впоследствие се влюбих. Разбира се, забравих да снимам гердана си отблизо, но той представлява просто двуслойна „tattoo“ огърлица с висяща от нея звездичка от опалит (често наричан погрешно „лунен камък“). За тези, които все още не съм съумяла да превърна в любители на нашийниците, предлагам да го заместите с един времеврът - един от най-лесните за разпознаване символи от поредицата, губещ само от този на даровете на смъртта.

Photos by/Снимки: Waifu
Top/Потник: Unknown/Неизвестно
Cardigan/Жилетка: Street One
Skirt/Пола: SheIn
Choker/Нашийник: Lokah
Time-Turner/Времеврът: Romwe
Earrings/Обици: Bijou Brigitte
Pen & wand/Химикал и пръчка: Platform 9 3/4

 

2 comments:

  1. Ah this photoshoot is so creative! I love that time-turner choker - I saw the necklace being sold in Harry Potter studios but it was so pricey, so I'm debating whether or not to buy a knock-off haha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thank you! And yeah, I saw the shop online and the price is... a bit scary. I wouldn't give 50+ quid for it (and that's the cheaper version!). I might be persuaded by something I find more aesthetically pleasing, though (read: the love potion pendant with a stand), haha.

      Delete