Before the Last Petals Fall [OOTD]

Wednesday, 25 November 2015


 This year's autumn is as golden as it is emerald, and the grey rainclouds looming over the city have done nothing to subdue its vibrant colours. Roses, still blooming even in November, speckle the landscape with shades of red and pink. Nevertheless, it will soon be time for them, and many other living creatures, to go into their slumber, for night inevitably comes to all, albeit in different forms. This is why I am taking full advantage of the sun's final rays of warmth, as well as bringing Nature's colour palette into my wardrobe (and hair) once more.

☽Ⓣ☾

Тазгодишната есен е също толкова златна, колкото е и изумрудена, и сивите облаци, надвиснали над града, с нищо не са потушили ярките й цветове. А розите, все още цъвтящи, дори през ноември, са опръскали пейзажа в различни нюанси на червеното и розовото. Въпреки това, за тях, както и за много други живи създания, скоро ще настъпи време да се унесат в сън - нощта неизбежно застига всички, макар и под различни форми. Затова се възползвам изцяло от последните топли лъчи на слънцето, и ще внеса цветовата палитра на Природата в гардероба (и косата) си отново.


 If you are like me, and you always feel a marked difference between the cold outside and the heat inside, then short sleeves, warm oversized jackets and hoodies, tights, and knee-high/higher-than-knee socks are an option. Balance your body temperature out by zipping up, down, halfway, or taking your outerwear off entirely. Feel free to add an optional beanie hat when going outside, which I had done along with my hoodie, but let's pretend that the poltergeist who lives inside my computer did not particularly fancy those pictures and... ate them.

☽Ⓣ☾


 Ако сте като мен и усещате значителна разлика между студа навън и топлината вътре, тогава късите ръкави, огромните топли якета и суичъри, чорапогащниците и чорапите до или над коленете са един вариант. Балансът на телесната температура идва от това доколко е закопчан или разкопчан ципа на връхната дреха, и я носите, или сте я свалили. Свободни сте да добавите и едно бийни за навън, каквото бях комбинирала със суичъра си, но нека се престорим, че полтъргайстът, който живее в компютъра ми, не одобри точно тези снимки и... ги изяде.


 As for the legs, never underestimate how warm a thick pair of tights are, and keep in mind that nude tights seeming colder than dark ones is only an illusion. Layer your long socks on top; if you notice them slipping down (which they always do), keep them up with the help of a garter belt. Also, this is a very important point: make sure that your knees are warm at all times. Obviously, make sure that all of you is warm at all times, and do not sacrifice health for style's sake. Still, I cannot put enough stress on how tender your knee and waist areas really are, and how sensitive they are to the cold.

☽Ⓣ☾


 Що се отнася до краката, никога не подценявайте колко топъл може да бъде един дебел чорапогащник и помнете, че чорапогащниците с телесен цвят само изглеждат като да са по-студени от по-тъмните. Върху тях обуйте чифт дълги чорапи; ако усетите, че падат (а те винаги падат), ги задръжде с помощта на жартиери. Също така, това е много важно: бъдете сигурни, че коленета ви са топли през цялото време. Разбира се, като цяло трябва да ви е топло през цялото време и не бива да жертвате здравето си в името на някаква визия. Все пак, не мога да наблегна достатъчно върху това колко нежни са зоните на коленете и кръста и колко са чувствителни към студа.
 Finish the entire look off by adding your favourite warm-toned accessories (where would I be without my chokers and crystals?), drink plenty of warm liquids, and enjoy the rest of this fleeting autumn.

☽Ⓣ☾

 Довършете тоалета като добавите любимите си аксесоари в топлата цветова гама (къде ли бих била без нашийниците и кристалите си?), пийте много топли напитки и се наслаждавайте на остатъка от тази прелитаща есен.First and last photo by/Първа и крайна снимка: Gabriella

Top/Горнище: H&M (secondhand/втора употреба)
Shorts/Къси панталонки: Primark
Shoes/Обувки: Blowfish Malibu
Necklace/Гердан: Luminoire
Choker/ Нашийник: DIY/ръчна изработка

No comments:

Post a Comment