The Tree Sap People [OOTD]

Sunday, 12 April 2015

My ears may not be pointy, I may have left my bow at home, and the leather and fur I wear might be fake, but I can still hear the call of the woods, even through the city's concrete walls.
 A Bosmer (or Wood Elf) favours light armour so they can remain nimble and, in case of a close-range attack, will be able to quickly put some distance between themselves and their opponent. They are best with a bow and arrow and earthy colours help them blend in with the spring forest, allowing them to remain undetected as they land their blow. What the Tree Sap People are most well-known for, however, is their inherent connection with Nature and the inhabitants of the forests, whom they can turn to for help, should the need arise. 

 I am not an elf, nor a warrior, so fake leather works better for me than elven armour. I'm sticking to the earthy colour palette (with the exception of the ever-present blacks) and, as the weather seems to finally be warming up, I've let my skin enjoy a bit more sun in a corset top. Make sure to keep a jacket close at hand, as the wind may surprise you. On that specific day, a cropped knit jacket with fake fur sufficed. Finally, studded or spiked chokers are well-known symbols of a fighting spirit. Instead of the classic leather-and-metal chokers, I went for a hemp and crystals one. Fluorite is said to aid communication with nature spirits, faeries, elves and other fair folk. It is also a powerful healing and protective crystal - properties useful not only to warriors. Purple fluorite in particular brings spiritual peace, and is useful for dream recollection. 

 To those who play Skyrim and understood all of this, awesome! And to all, I hope you're having a good time, whether you have celebrated anything or not, and may the wind guide you.

☽Ⓣ☾

Ушите ми може и да не са дълги, лъкът ми може и да си е останал в къщи, а дрехите ми може и да са направени от изкуствена кожа, но все пак чувам повика на гората през бетонните стени на града.
 Босмър (или горските елфи) предпочитат лека екипировка, защото тя позволява пъргавина и, в случай на нападение отблизо, могат бързо да се отдалечат от атакуващия. Най-добри са с лък и стрела в ръка, а земните цветове им помагат да се слеят с пролетния горски пейзаж и да останат незабелязани когато нанасят удар. Това, с което хората, направени от смола, са най-прочути, обаче, е вродената им връзка с Природата и горските обитатели, към които могат да се обърнат за помощ, ако е нужно.

 Аз не съм елф, нито пък съм воин, тъй че за мен изкуствената кожа е по-подходяща от елфска броня. Придържам се към земната цветова палитра (с изключение на винаги присъстващото черно) и, понеже времето изглежда най-сетне се затопля, оставих кожата си да се порадва на слънчицето в горнище с корсет. Все пак си носете яке - вятърът може да ви изненада. В този конкретен ден ми стигна една изрязана жилетка с пухеста качулка от изкуствена козина. За финал, нашийниците с шипове са познат символ на бойния дух. Вместо класическата каишка от кожа и метал, аз заложих на такава, направена от канап и кристали. За флуорита се говори, че спомага общуването с природни духове, феи, елфи и други феерични създания. Заедно с това е и мощен лечебен и защитен кристал - свойства, полезни не само на воините. Конкретно лилавият флуорит носи духовен мир и е полезен за припомняне на сънища.

Към тези, които играят Skyrim и разбраха всичко това: страхотно! Към всички останали: дано си прекарвате чудесно, независимо дали сте празнували или не, и нека ветровете ви насочват.

 Top/Потник: Public (second hand/втора употреба)
Outerwear/Връхна дреха: Cool Cat (second hand/втора употреба)
Trousers/Панталони: New Yorker
Combat boots/Кубинки: New Yorker
Choker/Нашийник: Psy Sub on Etsy


1 comment:

  1. Ама най-най-красивата елфка! ♡

    ReplyDelete