Little Healing Spells

Wednesday, 16 July 2014


☽ Fruits for breakfast, freshly picked from your own garden.
☽ Плодове за закуска, току-що набрани от собствената ти градинка.

☽ Small, snuggly creatures warming your feet at night.
☽ Малки, гушкави създания, които топлят крачетата ти нощем.

☽ Waking up to said fluffballs nuzzling your sleepy face (unless you're allergic).
☽ Да се събудиш докато въпросните топки пух търкат муцунките си в сънливото ти лице (освен ако имаш алергия).

☽ People who have two copies of "Fight Club" in their bedroom.
☽ Хора, които имат цели две копия на "Боен Клуб" в стаята си.

☽ Accidentally waking up early enough to catch the sunrise.
☽ По случайност да се събудиш достатъчно рано за да гледаш изгрева.

☽ There are still Tolkien books that don't have film adaptations.
☽ Все още има книги на Толкин, по които не са правени филмови адаптации.

☽ Gathering fallen flowers and hanging them up to air dry.
☽ Да събираш опадалите цветчета от земята и да ги окачваш на тавана за да се изсушат.

In case I've left anyone confused, Little Healing Spells don't actually require and altar, herbs, candles or any sort of practice with magick and paganism. They're just tiny fragments of life on the loose and they like latching onto those who are ready to notice them and accept their positivity. Don't believe me? Then you tell me how random specks of glitter keep appeearing on your face and arms.


☽Ⓣ☾

В случай че съм объркала някого, Малките Лечебни Чародейства не изискват употребата на олтар, билки, свещи или какъвто и да било опит с магия и паганизъм. Те са просто миниатюрни фрагменти от живота, хвърчащи свободно, и обичат да се залепят за тези, които са готови да ги забележат и да приемат позитивните им послания. Не ми ли вярвате? Тогава вие ми кажете от къде се взимат тези случайни прашинки брокат, които упорито се появяват по лицата и ръцете ви.2 comments:

  1. <зз защо си толкова прекрасно?
    This post makes me calm and happy inside.

    ReplyDelete